Жауап.кз вопросы и ответы
–1 голос
~ Саясаттану- бұл:
| саясат туралы жалпы интеграциялық ғылым+
| саяси  ғылымның  қалыптасуы
| қоғамдық экономикалық формация  ілімі
| таптық  күрестер туралы білім
| өркениет тарихының оқытылуы
~Сыртқы саясат-бұл:
|халықаралық байланыстар жүйесіндегі басты компонент+
|ғылыми техникалық прогресс
|мемлекет
| қоғамның эволюциялық дамуы
|реформалар
~ Саяси жүйе - бұл:
| саяси институттар жиынтығы+
| ұлттық қауіпсіздік
| азаматтардың өзара қатынасының тұрақтылығы
| энергетикалық ресурстар
| экономикалық өсу
~ Консерватизм ұғымы ... білдіреді
| сақтауды+
| еркіндікті
| қоғамды
| ұжымды
| қолдауды
~ Социализм ұғымы ....білдіреді.
| қоғамдықты+
| еркіндікті
| қорғауды, сақтауды
| коммуникативтілікті
| өкілділікті
~ «Рухтар туралы заңдар»  еңбегі ... тиесілі.
| Ш.Монтескьеге+
| Ж.Руссоға
| Э. Беркке
| Дж.Локкқа
| Макиавеллиге
~ Олигархия  - бұл:
| бай адамдардың  билігі+
| орта таптардың басқаруы
| абсалюттік билік   
| мұрагерлік билік
| құқықтық мемлекет
~ Джон Локк ... қолдады.
| конституциялық монархияны+
| абсолютті монархияны
| дуалистік монархияны
| республиканы
| монархиялық биліктің шексіздігін
~ .... жылы Қазақстан Республикасы БҰҰ мүше болды.
|  2наурыз 1992+
| 8- наурыз1991
|  24мамыр2001
| 1сәуір 1998
| 1желтоқсан  1995
~ Саяси әлеуметтенудің типтері:
| үндестік, гегемонистік+
| либералдық, социал-демократиялық
| тоталитарлық, демократиялық
| селсоқтық  көрініс
| патриархалдық, белсенділік және т.б.
~1991 жылы ТМД құрамына ...   елдері кірмеді.
| Литва, Эстония, Латвия+
| Грузия, Армения, Узбекистан
| Украина, РФ, Белоруссия
| Қазақстан, Украина, Кыргызтан
| Грузия, Украина, Азербажан
~ Мемлекет  - бұл:
| белгілі бір аумақта жоғарғы билікке ие  ұйым+
| әлеуметтік топтардың мүддесін білдіру мақсатында   билік үшін күресетін  саяси институт
| азаматтардың экономикалық және әлеуметтік құқықтарын  қорғау қызметіне ие  ұйым
| әллемдік қауымдастықтар мемлекеттерінің өзара әрекетінә жұмылдыратын ұйым
| ТМД елдерінің  өзара  әрекетін  жұмылдыру  қозғалысы
~Бұқаралық саяси партиялар ...  ғасырда пайда болды.
| XIX+
| ХVI
| XVIII
| ХХІ
| ХV
~  ...  бюрократия теориясының авторы болып табылады.
| Вебер+
| Макиавелли
| Аль-Фараби
| Моска
| Пейн
~  «Саяси мәдениет»  терминін  ендірген:
| И.Гердер+
| Г.Алмонд
| С.Верба
| Д.Истон
~   ... Қазақстанда алғашқы рет  2 палаталы Парламент құрылды.
| 1995 жылы 1наурызда+
|1996 жылы 30 қаңтарда
| 1993 жылы 20 тамызда
| 1991 жылы 20 қарашада
|1995 жылы 15 шілдеде
~Референдум – бұл:
| мемлекет үшін маңызды шешiм қабылдауда жалпы ұлттық  дауысқа салуы+
| территория шекарасын  өзгерту үшін дауысқа салуы
| бизнесменді сайлау
| азаматтықты алу мәселесі бойынша дауысқа салу
| саяси партияның  үміткерін сайлауы
~Электорат – бұл:
|сайлау құқығына ие болған азаматтардың  жиынтығы+
|депутаттыққа үміткерлерді ұсыну үрдісі
|азаматтардың сайланушы ретінде қатысу құқығы
|ұлттық белгісі бойынша сайлаушылардың сайлауға қатысуы
|мемлекеттің сайлауды ұйымдастыру және өткізу іс-шаралары
~Абсентизм-бұл:
| сайлаушылардың дауыс беруге қатысудан бас тарту түрі+
|биліксіз ой
|көшбасшының қасиеті
|басқару түрі
|саяси элементтену
спросил от Вопросы и ответы в категории ВУЗы, Колледжи

Ваш ответ

Отображаемое имя (по желанию):
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений.
Анти-спам проверка:
Чтобы избежать проверки в будущем, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.

4 Ответы

–1 голос
~ Қазақстан   ЕҚЫҰ кеңесіне  ...  төрағалық етті.
| 2010 жылы+
|  2009 жылы
| 2011 жылы
| 2007 жылы
| 2008 жылы
~ Жетi жарғы заңдар жинағын ... құрастырған.
| Тәуке хан+
| Абылай хан
| Жәңгiр Хан
| Қасым хан
| Есiм хан
~Әлеуметтiк стратификация ұғымы ...ғ. енгiзiлдi.
| ХХ+
| ХІХ
| ХV
| ХІІІ
| ХІІ
~ Әлеуметтік мемлекет – бұл:
| азаматтардың тиісті өмір талаптарын қамтамасыз етуге ұмтылытын мемлекет+
| биліктері бөлінетін мемлекет түрі
| заңдардың орындалуын бақылау қызметін атқаратын саяси иснститут
| парламент қабылдаған заңды президенттің қайтару құқығы
| басқару түрі
~ Импичмент-бұл:
| қарсы ұсынылған айыптаулар негiзде Президенттің қызметiнен бас тартуы+
| қабылданған заңды президенттің қайтару құқығы
| биліктің бөлінуі
| атқарушы қызметін орындайтын саяси институт
| мемелекеттік биліктің жоғарғы органдарының құрылымы
~  Вето құқығы -бұл:
| парламент қабылдаған заңды президенттің қайтару құқығы+
| қарсы ұсынылған айыптаулар негiзде Президенттің қызметiнен бас тартуы
| өз тағдырын өзi шешуге халықтарының құқығы
| мемлекет құрамынан шығу желание
| заң қабылдау
~  Парламент-бұл:
| мемлекеттің заң шығарушы органы+
| атқарушы билік органы
| заңдардың орындалуын бақылау қызметін атқаратын саяси иснститут
| адам құқықтары кепілденген мемлекет түрі
| жалпы бақылауды орындайтын жүйе
~ Үкімет-бұл:
| атқарушы қызметін орындайтын саяси институт+
| заңдардың орындалуын бақылау қызметін атқаратын саяси иснститут
| мемлекеттік биліктің жергілікті органдырының құрылымы
| мемлекеттік құрылыс формасы
| басқару формасы
~ Егемендік - бұл:
| тәуелсіздік және мемлекеттік билік үстемдігі+
| биліктің заңшығарушы және өкілділік органы
| саяси билікті ұйымдастырудың ерекше формасы
| мемлекеттiң қандай болмасын бөлiгi құрамнан шығу, бөліну процессі
| бақару формасы
~ Платонның саяси көзқарастарын айқындайтын еңбегі:
| «Мемлекет»+
| «Қоғамдық келісім-шарт туралы»
| «Билік»
| «Саясат»
| «Заңдардың рухы туралы»
~ Аристотельдің  пікірінше мемлекеттің басқарудың дұрыс түрі:
| монархия+
| олигархия
| демократия
| тирания
| охлократия
~ ... қоғамдық келісім  шарт теориясының авторы.
| Руссо+
| Монтескье
| Вебер
| Парето
| Моска
~ ...  Парламенттік  республика,  басқару формасы болып табылады.
|Германияда
|Ауғаныстанда
| Иранда
|Испанияда
| Қазақстанда
~ҚР Конститутциясы бойынша  Президент ... басшысы болып табылады.
|мемлекет+
|үкімет
|мемлекет пен  үкіметтің
|конститутциялық Кенестің
|жоғарғы сот Кенесі
~ Консерватизм құндылықтары:
| әлеуметтік теңсіздік құқығы, берік отбасы+
| әлеуметтік теңдік, заңдардың  орындалуы
| басқарудағы қатал  орталықтандырылу
| мемлекет мүдделерінің   жеке адамның  мүддесінен  басымдылығы
| патриархалдық  мораль
~Лоббизм - бұл:
|саяси топтардың қысымы+
|ықпал етуге тырыспайтын физикалық тұлғалар
|талқылауға қатысу
|мүліктерді легелизациялау
|адамдардың топтануы
~Қазіргі сайлаудың негізгі қағидаларына... жатады.
|референдум+
|халықтық сайлау
|тең сайлау құқығы
|жасырын сайлау
|компромисс
~  Қоғамның саяси жүйесi  саяси ...  тұрады.
| институттардан+
| құқықтардан
| идеялардан
| имиджден
| жағрафиядан
~ Саясаттанудың құрылымына ... кіреді.
| саяси философия+
|химия
|физиоллогия
|анатомия
|микробиология
~ Ұлттық қызығушылық – бұл:
| мемлекеттің  түпкілікті қажеттіліктерін  тану+
| мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерін қорғау жағдайы
| басқа мемлекеттердің мүдделеріне қарсы келетін мүдде
| егемендік
| мемлекеттік егеменділік
~«Монархия» ұғымы – бұл ... берілетін билік.
|мұрагерлік жолмен+
|діни жолмен
| халыққа
| бай адамдардың шағын тобы
| кедейлерге
~Әлеуметтік-этикалық саяси ілімнің негізін қалаған:
|Конфуций+
|Будда
|Мухаммед
| Мао-цзы
|Каутилья
~Үндістандағы саяси сананы бастауы ... байланысты.
|буддизммен+
|легизммен
|исламмен
|джайнизммен
|конфуцийшілдікпен
~«Афиналық полития», «Политика», «Этика», «Риторика» еңбектерінің авторы:
| Аристотель+
| Каутилья
| Сюнь-цзы
| Мо-Цзы
| Лао-Цзы
~Н.Макиавелли ... ұғымын ғылыми айналымға енгiздi.
| мемлекет+
| өлке
| облыс
| билік
| жүйе
~Қазақстан Республиксының алғашқы Президенті:
| Н.Назарбаев+
| М.Шаханов
| М.Горбачев
| Н.Ельцин
| Д.Қонаев
ответил от Вопросы и ответы
0 голосов
~Еуразиялық одақ туралы идеяны алғаш рет енгiзген:
| Трубецкий+
| Әл-Фараби
| М.Шоқай.
| А.Байтұрсынов.
| С.Қожанов
~ В.И. Ленин ... ізбасары болды.
| Mapкстің+
| Гоббстың
| Монтескьенің
| О.Конттың
| И. Канттың
~ M. Вебер  ... жасады.
| легитимді биліктің «үлгілі» түрін+
| тап күресі туралы ғылымын
| халықтың егемендігі туралы ойын
| қоғамдық келісім-шарт теориясын
| табиғи құқық теориясын
~ Элита теориясын жасағандар:
| Парето, Моска+
| Вебер
| Тоффлер, Михельс
| Сорокин
| Маркс
~  ...бюрократия мәселесін зерттеді.
| Вебер+
| Моска
| Ницше
| Дарендорф
| Руссо
~Халықаралық саяси ғылым ассоциациясы ... жылы құрылды.
| 1949
| 1945
| 1946
| 1950
|  1951
~«Геосаясат» терминін ғылыми айналымға алғаш рет ...  енгізген.
| Гоббс
| Ленин
| Платон
| Кант
| Абай
~Саяси элитаның түрлері:
| мемлекеттік, партиялық+
| мажоритарлық
| антрепренерлық
| патриархалдық
| іскерлік және тб.
~Бюрократия- бұл:
| саяси ұйымның аппараты+
| басқару элитасы
| кіші топтардың лидері
| билік жүйесіндегі  лидерлер
| ең жоғарғы сатыдағы саясат
~ Авторитаризм - бұл:
| жеке адамның немесе атқарушы биліктің үстемдігі+
| күшейтілген қатал бақылаудың жүзеге асуы
| автономияны мақұлдамауы
| азаматтардың шаруашылық дербестігі ынталандырылмауы
| азаматтарға кең саяси бостандық берілуі
~«Нақыл сөздер» еңбегінің авторы:
| Абай+
| М.Жұмабаев
| Ш.Кұдайбердиев
| А.Байтұрсынов   
| М.Шоқай
~Саяси оппозиция әрекеті:
| альтернативті бағдарламаны жасау, билікке ұмтылу+
| азаматтардың экономикалық құқығын қорғау
| басқарудағы жеке ұстаным
| оппозициялық партияның беделін көтеру
| биліктің негізгі әдістерін анықтау
~Шығыс ойшылы «Бақытты қала тұрғындары» трактатының авторы:
|Аль-Фараби+
|Ибн-Рушд
|Ә. Навои
|Низами
|Конфуций
~Моска мен Парето стратификацияны  ... ретінде қарастырған.
|саяси теңсіздік+
|психологиялық ұқсастың немесе ұқсаспаушылық
|әлеуметтік теңсіздік
|азаматтардың өзіндік идентификациясы
|әлеуметтік бағдарлаушылық
~Утопиялық социализм теориясының негізін  қалаушы:
| Т.Мор+
| Монтескье
| Ж.-Ж. Руссо
| Радищев
| О.Конт
~ Егеменділік концепциясының авторы,  абсолютизм идеологі:
| Ж.Боден+
| Локк
| Т.Гоббс
| Э. Бёрк
| М.Вебер
~ ... жылы ҚР-ң «Қоғамдық бірілестіктер туралы»  заңы қабылданды.
| 1996+
| 1992
| 1994
| 1998
| 2000
~ ... «АҚШ Тәуелсіздік Декларациясының»  авторы болып табылады.
| Т.Джефферсон+
| Д.Картер
| Д Андерсон
| У. Моидейл
| Р.Рейган
~ Бір партиялық жүйенің  белгісі ... тәртіп.
| тоталитарлық+  
| үлгілі
| демократиялық
|либералдық
| консервативтік
~ «Халық билігі» -бұл ... билік.
|демократиялық+
|бай адамдардың шағын тобы
|таңдаулы, құзіретті, дарындылардың
|діни
|тобыр
~ Биліктің  қайнар көзі... болып табылады.
| халық
|білім, байлық
|басқару аппараты
|мәжбүрлеу мүмкіншілігі
|үйлестіру, жетекшілік
~ Бұқаралық саяси партиялар ... пайда болды.
|ХIХ ғ. ортасында+
|ХIII ғ. соңында
|ХУғ. басында
|ХУІғ. ортасында
|ХХғ. Соңында
~Шығыстағы Араб-мұсылман саяси санасының бастауы ... байланысты.
|исламмен+
|индуизммен
|буддизммен
|джайнизммен
|зоростризммен
~ Басқару түрінің сипаттамасы:
| мемлекеттік  биліктің жоғарғы органдарының  құрылу реті+
| мемлекеттік билікті жүзеге асыру
| мемлекеттің ішкі құрылымы,оның аумақтық бөлінуі әдісі
| саяси, әскери, экономикалық мақсаттардағы жетістіктер
| ұлттық қауіпсіздік
~ Мемлекеттік құрылымның сипаттамасы:
| мемлекеттің ішкі құрылымын, оның  саяси және территориялық бөліну тәсілдері+
| үкіметтің парламенттік негізде құрылуы
| мемлекеттік биліктің атқарушы органдарында тәртіптің құрылуы
| мемлекеттің жоғарғы билігі
~ Қайта өрлеу кезеңіндегі саяси ілімге сипаттама:
| саяси теорияда гуманистік бастаулардың  дамуы,  теологиядан бөлінуі+
| дінмен байланысы
| адамгершілікпен байланысы
| адам құқықтарының артықшылықтарын мойындау
| ұжымдық қызығушылықтарын қорғау
~ Либерализмге тән:
| космополитизм және төзімділік ,таптық, ұлттық   нанымдардан босау+
| ескі дәстүрлі институттар билігінің, діндердің сақталуы
| адам бостандықтары мен құқықтарыны шек қойылуы
| ұжымдық мүделер артықшылықтары
| саяси өмірде шіркеулердің басымдылығы
~ Сайлаушылардың сайлауда дауыс беруге қатысудан  бас тартуын ... деп айтамыз.
| абсентизм+
| легитимділік
| гильдиялық
| патернализмділік
| унитарлық
~ Зайырлы мемлекеттің түсінігі:
| мемлекеттің шіркеуден бөлінуі+
| құқықтық мемлекеттің дамуы
| азаматтық қоғамның болуы
| қоғамдық саяси жүйеге шек қоюы
| біртұтас мемлекет
~  Мемлекет, Аристотельдің пікірінше - бұл:
| қоғамның  табиғи дамуының жемісі+
| күштеу аппараты
| орталықтырылған саяси интститут
| таптық саяси  күресінің  нәтежиесі
|  олигархияның мүддесін білдіретін институт
~ Барлығы үшін міндетті түрде заңның қажеттілігін жоққа шығарған ойшыл:
| Конфуций+
| Платон
| Ж.Боден
| Н.Макиавелли
| Дж.Локк
~  Табиғи құқық және қоғамдық шарт теориясының авторы ...  болып табылады.
| ДжЛокк, Гоббс+
| Аристотель
| Конфуций
| Будда
| Макиавелли
~ Қоғам және мемлекет  құқықтарынан  жеке адам құқықтарының басымдылығын .... мойындайды.
| либерализм+
| консерватизм
| радикализм
| фашизм
| коммунизм
~ Охлократия .... билігінде қалыптасады.
| тобырдың+
| демократияның
| диктатураның
| президенттік республика
| монархияның
~ Конфуций ... жақтасы болды.
| қатал әлеуметтік шексіздіктің+
| әлеуметтік теңдіктің
| қоғамдағы жоғарғы заңдардың
| мемлекеттік құқықтың
| демократиялық үлгідегі биліктің
ответил от Вопросы и ответы
0 голосов
~ Макиавеллидің пікірінше ең күшті мемлекет деп ... есептеді.
| жақсы заңдар мен күшті әскерлердің болуын+
| қоғамныңда моральдің болуын
| шіркеу, дінді
| дәстүрді
| ақсүйектерді
~ Табиғи құқық және азаматтық келісім теориясының негізін  қалаған:
| Дж. Локк+
| К.Маркс
| А.Блаженный
| Н. Макиавелли
| В.И. Ленин
~ Саяси институттар жиынтығы  - бұл:
| саяси жүйе+
| мемлекеттік емес институттардың бірігуі
| мемлекеттік емес органдар жүйесі
| әлеуметтік топтардың  мүдделерін білдіретін саяси ұйым
| азаматтардың әлеуметтік, экономикалық құқықтарын қорғайтын ұйым
~ Қоғамның саяси жүйесінің негізгі қызметтерінің құрылымы:
| әр түрлі саладағы  басқару,қаражат және  ресурстарды жұмылдыру+
| шығармашылық құқығы
| мәдени - тәрбиелік
| сайлау кампанияларына  қатысу
| шаруашылық - ұйымдастырушылық
~ Бір партиялық  жүйеге  тән  сипаттама:
| партиялық аппараттың  мемлекетпен  бірігуі+
| коалициялық үкіметтің  құрылуы
| партияда шынайы биліктің болмауы
| саяси плюрализмді мойындауы
| барлық  саяси партиялардың тең құқылығы
~ Ұқсастық «идентичность» – бұл:
| объектінің өз-өзіне тепе –теңдігі+
| әртүрлі топтардың мүдделеріне әсері
| мәжбүрлеу, сендіру
| әлеуметтік  теңдік
| объектінің ерекшелігі
~... ҚР-да  заң  шығарудың монополиялық құқығына ие.
|Мемлекеттік билік+
| Сот
| Президент
| Прокуратура
| Үкімет
~  « ... »1948 жылы желтоқсан айында қабылданды.
| Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы+
| Адамның құқығы туралы декларация
| Білім туралы заңы
| Тәуелсіздік туралы декларация
| Конституция
~Саяси сана құрылымы.
| теоретикалық, әдеттегі+
| бағдарламалық, мінез-құлықтық
| патриархалдық, азаматтық
|  институтционалдық, жүйелік
|  харизматикалық, белсенділік
~Неоконсерватизмнің негізгі мақсаты:
| нарықтық қатынастарды ынталандыру, минималды әлеуметтік кепілдіктер+
| қоғам  және мемлекеттен  жеке тұлғаның  басымдылығы
|  билікті бөлу қажеттілігі
|  азаматтардың табиғи құқықтарының  кепілдігі
|  әлеуметтік айырмашылықтарды  жою
~Мемлкеттік құрылымның федеративтік   түріне ... жатады.
| Ресей+
| Ұлыбритания
| Франция
| Узбекистан
|  Италия
~Абайдың айтуынша, тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін факторлар:
| талпыныс,еңбек, қанағат тұту, ойлану, игілік+
| жалқаулық, дауқұмарлық
| саясат, дін, мектеп
| еңбек, өндіріс
| нарық, байлық, игілік
~ Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің қанар көзі .... болып табылады.
| ҚР халқы+
| президент
| парламент
| жоғары сот
| конституциялық кеңес
~1995 жылғы Конституция бойынша ҚР қызметіндегі негізгі қағидалары... болып табылады.
| қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық+
| басқарудың  демократиялық  емес әдістері
| халықарылқ шарттар
| идеологиялық біркелкілік
| саяси біртұтастық
~ҚР Конституциясы бойынша халық билікті міндетті түрде ..... арқылы жүзеге асырады.
| сайлау, рефередум+
| үкімет
| жоғары сот
| сенат
| Конституциялық кеңес
~ Платон бойынша «тимократия»  - бұл ... билігі.
| атаққұмарлар+
| бірнеше байлардың
| көпшілік
| біреудің
| даналар
~ Саясаттанудың танымдық қызметі:
| саяси жүйе қызметтерінің механизмдерін тану+
| қоғамдық дамудың баламаларын анықтау
| индивидтер және  топтардың саяси міәдениетте өзара қатынасы
| қоғамдық дамудың бағдарламалары мен мақсатын анықтау
|  барлық азаматтарыға  бір идеологияны дайындау
~ «Тақсыр», «Тит Ливийдің бірінші декадасы»  еңбектерінің авторы:
| Н.Макиавелли+
| Ж.Боден
| Ф.Аквинский
| Платон
| К.Маркс
~ Саяси  элита тұжырымдамасының негізін  қалаушыларының бірі:
| Г.Моска+
| Т.Гоббс
| А де Токвиль
| М.Бакунин
| Т.Пейн
~Сот органдарының биліктегі қызметі:
| сот әділдігін  жүзеге асыру+
| жаңа заңдар  ды шығару
| ішкі  және сыртқы саясатты жасап шығаруға  қатысу
| халық еркін орындау
| бюджетті  бекіту
~  Көнбіс саяси мәдениеттің шынайы сипаттамасы - бұл:
| саяси институттарға күштi бағыт, бiрақ  азаматтардың белсендiлiгінің төмендігі+
| саяси беделге бағыты
| саяси мәдениетке ықпал етуге әрекет жасау
| клан, ру, қауым – жергілікті құндылықтарға бағыты.
| саяси тәжірибені үлкеннен жастарға тікелей беру
~М.А. Бакунин саяси концепцияның ... жақтаушысы болды.
| анархизмдік+
| либерализмнің
| ұлтшылдықтың
| консерватизмнің
| коммунизмнің
~ Саяси партия бұл:
|  адамдардың идеяларын, ортақ қызығушылықтарын  біріктіретін, ерікті саяси  ұйым+
| әлеуметтік-саяси құқықтарды қорғау негізгі мқсаты  болып табылатын, қоғамдық бірлестік
| үкімет  институттарының қызметінеәсер  ете  алмайтын қозғалыс
| қоғамда болып жатқан саяси процестерді анықтайтынын  жүйе
| қоғамдық  қозғалыстар және  партиялардың өзара іс-әрекетінің  механизімі
~ Екі партиялық жүйенің өмір сүру шарттары:
| қоғамда беделді саяси партияның болуы және құндылықтары мен көзқарастарының ұқсас болуы+
| екі партияның көзқарастарының толық  тура келуі
| екі партиялар арасындағы қарама-қарсылық
| қоғамның екі қарама-қарсы лагеріне бөлінуі
| бұқаралық  партиясына ие болуы
~ Партияның басқа саяси және қоғамдық саяси институттардан ерекшелігі:
| билік органдарында  билікке ұмтылуда азаматтардың топтық мүддесін білдіру+
| өндіріс орындарында азаматтардың әлеуметтік ,ономикалық құқықтарын қорғау
| заң шығару құқықтары
| жалпы ұлттық бюджетті қалыптастыру құқығы
| күш көрсету құқығы
~   Халықаралық саяси қатынастардың негізгі субъектісі  ... болып табылады.
| мемлекет+
|саяси партия
| қоғамдық бірлестіктер
| кәсіподақ  ұйымы
| әскери-саяси блоктар
~Локк және Монтескье мемлекеттік құрылымның ең жақсы түрі ... деп  есептеді.
| конституциялық монархия+
| абсолюттік монархия
| президенттік республика
| парламенттік  мемлекет
| теократиялық басқару
~  «Олигархия» ... билігі.
| шағын топтардағы бай адамдардың+
| діни
| тобыр
| халық
| әлеуметтік
~ Меритократия ұғымы ... билігін білдіреді.
| ерекше,құзыретті,таңдаулылардың+
|әскери
|халықтың
|діни
| кедей адамдардың шағын тобының
~Ымыра негізінде келісімге келу- ол :
|консенсус+
|инцидент
|компромисс
| модернизация
| фрустрация
~ ...  Президенттік республика басқару түріне  ие болған мемлекет.
|АҚШ+
|Италия
|Франция
|Израиль
|Нидерландия
ответил от Вопросы и ответы
0 голосов
~ Алмонд, Верба ұсынған  саяси мәдениет типтерінің жіктелуі:
| патриархтық, тәуелділік және белсенділік+
|патриархтық,либералды- демократиялық
|белсенділік,консервативтік, либералды
|азаматтық, консервативтік, авторитарлық
|либералдық,консервативтік,жекеше
~ Либерализмнің негізін қалаушы:
|Дж.Локк+
| Вебер
| Моска
| Дж.Пэдисон
| Д.Белл
~ Теократия ... жүзеге асырылатын жоғарғы мемлекеттік биліктің басқару формасы.
|діни бағытта+
|монархпен
|президентпен
|патшамен
|парламентпен
~... заманауи теократиялық  мемлекет болып табылады.
|Сауд Аравиясы+
|Туркия
| Тажикистан
|Үндістан
|Сирия
~Саяси жүйенің негізгі институты ... болып табылады.
|мемлекет+
|саяси партия
|қоғамдық бірлестік
|БАҚ
|саяси және құқық нормасы
~  Плебисцитарлық  демократия –  бұл:
|  үкімет дайындаған  шешімдерді, заңдарды  қолдау немесе қолдамау  дауыс беру арқылы шешу құқығы+
|   халықтың еркін білдіру, оның  барлық кезеңде билік жүргізуге  қатысуы
|  азаматтардың шешім қабылдауға  қатысуы
| охлократия
|  азшылық  демократиясы
~Демократиялық тәртіпте:
|саяси, экономикалық ,мәдени мүдделерінің көп түрлілігін мойындайды+
|қоғамға қатаң бақылауды іске асырады
|бір идеялогияны тән алады
| ұжымдық мақсатқа бағынады
|мемлекеттік меншікті тән алады
~Конфедерацияның құқықтық негізі ...болып табылады.
|одақтық шарт+
|жалпы одақтақ конституция
|әртүрлі елдердің конституциясы
|декларация
|одаққа кіретін елдер президенттерінің жарлығы
~ Саяси идеологияның қызметі:
| интеграциялау, бағалау, амортизациялау+
|болжамдық, экономикалық
|методологиялық, шаруашылық
|жетекшілік  және басқарушылық
|танымдылық, агресивтік
~  Саясат парадигмаларының деңгейлері – бұл:
| теологиялық, натуралистік, әлеуметтік,рационалдық+
| партиялық аппарат, партияның әлеуметтік базасы
| экономикалық ,әлеуметтік саясат
|  мемлекет ,партия
| әскери-полицейлік  мемлекет
~ Әлемдік саясаттағы негізгі басым бағыттары:
|қоршаған ортаны қорғау және жалпы қауіпсіздік+
|әлемдік экономикалық жағдай
| өзара тәуелділік
|халықаралық қатынастардың көп ұлттылық жүйесі
|әлеуметтік  әділдіктіктің сақталуы
~“Қазақстан 2030 Стратегиясындағы”  көпжылдық  басым бағыттары:
| энергетикалық ресурстар, кәсiби мемлекет+
|  этникалық келiсiм
|  қазақстандық патриотизм
| мемлекеттiң нарықтық экономикаға өтудегi жаңа рөлi
| мемлекеттің ғылыми-техникалық  потенционалы
~ Либерализмнің негізгі ойлары... білдіреді.
|адам баласының  абсолюттік құндылығы және барлық адамдардың теңдігін+
|физикалық және ақыл ойдың дамуына байланысты адамдардың табиғи теңсіздігін
|әмбебап ізгілікті тәртіптің өмір сүруін
|мемлекеттік басқаруда аристократияның белсенді қатысуының қажеттілігін
|ынтымақтастық маңызды құндылық ретінде
~ Азаматтық қоғамның негізі:
|өркениеттілік, өзіндік әрекет, толық құқылық индивид+
|бюрократия
|тоталитаризм
|постиндустиалдық қоғам
|авторитаризм
~ Идеологиялық белгісіне қарай саяси партиялар  ... болып бөлінеді.
|фашистік+
|кадрлық
| оппозициялық
| көпшілік
~ Билікті жүзеге асыруға қатысуына байланысты саяси партиялар ... болып  бөлінеді.
|билеуші және оппозициялық+
|ресми және бейресми
|оппозициялық және  ресми
| билеуші және бейресми
|орталықтандырылған
~ Қазақстан  Республикасының  Конституциясы бойынша мемлекеттің және халықтың атынан сөйлеу құқығы ... тиесілі.
|Президентке+
|Конститутциялық  кеңестің  төрағасына
|Парламентке
| Бас прокурорға
| Премьер-министрге
~Демократиялық саяси жүйенің өмір сүруі үшін ең басты және  қажеттілік ... болып табылады.
|көппартиялық+
|саяси көшбасшыларының билікте болуының уақытша шектелінуі
|жергілікті өз-өзін басқару органдарының сайлануы
|сайлауды жүргізу
| экономикадағы мемлекеттік бақылауы
~ «Құқықтық мемлекеттің» ерекшеліктері:
|заңның үстемділігі және азаматтардың еркіндігін, құқығын қадағалау+
|зорлық, тәуелсіздік,
|заңсыздық, әділетсіздік
|хаос, заңсыздық
| әлеуметтік теңсіздіктің сақталуы
~ Аристотель идеалды басқарудың жақсы формасы ... деп есептеді.
| полития+
|демократия
|аристократия
|олигархия
|тимократия
~ «Патша ел басқаруда, өзіне түлкінің және арыстанның қасиеттерін үйлестіру қажет» деген сөзі италиян ойшылы ... тиесілі.
| Макиавеллиге+
|Гоббсқа
|Локкқа
|Ницщеге
|Веберге
~ «Мемлекеттің өлуі» деген ойды ұсынған ғалым – бұл:
| Маркс+
|Гегель
|Кант
|Аристотель
|Макиавелли
~Демократиялық құрылымдағы мемлекетте ... бағынады.
| азшылық көпшілікке+
|лидерге
|оппазицияға
|партияға
|ел басына
ответил от Вопросы и ответы

Похожие вопросы

0 голосов
1 ответ
0 голосов
3 ответов
0 голосов
2 ответов
0 голосов
2 ответов